KALKULATOR

 

 

Oblicz oszczędność  >>

 

 

 

Bilans energetyczny symulacji dla dwóch kolektorów słonecznych

Lokalizacja: Niemce   szer. geog.  51.4 ⁰
Kolektor płaski : Hewalex KS 2100 TPL ACR (2 szt.) 
Zasobnik: 200 L

 

 Ekobilans dla dówch kolektorów słonecznych

 

 

Bilans energetyczny symulacji dla trzech kolektorów słonecznych

Lokalizacja: Niemce    szer. geog.  51.4 ⁰
Kolektor płaski : Hewalex KS 2100 TPL ACR (3 szt.)
Zasobnik: 300 L

 

 

 Ekobilans dla trzech kolektorów słonecznych

 

Bilans energetyczny symulacji dla czterech kolektorów słonecznych

Lokalizacja: Niemce    szer. geog.  51.4 ⁰
Kolektor płaski : Hewalex KS 2100 TPL ACR (4 szt.)
Zasobnik: 400 L

 

 

 Ekobilans dla czterech kolektorów słonecznych

 

Bilans energetyczny symulacji dla pięciu  kolektorów słonecznych

Lokalizacja: Niemce    szer. geog.  51.4 ⁰
Kolektor płaski : Hewalex KS 2100 TPL ACR (5 szt.)
Zasobnik: 500 L

 

 

 Ekobilans dla pięciu kolektorów słonecznych

Bilans energetyczny symulacji dla sześciu kolektorów słonecznych

Lokalizacja: Niemce    szer. geog.  51.4 ⁰
Kolektor płaski : Hewalex KS 2100 TPL ACR (6 szt.)
Zasobnik: 600 L

 

 

 Ekobilans dla sześciu kolektorów słonecznych

Powrót