Systemy solarne

Technologia instalacji

Kolektory słoneczne służą między innymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie mieszkańców na CWU jest stosunkowo stałe w ciągu roku. Pozwala to na odpowiednie dobranie instalacji solarnej, w zależności od liczby mieszkańców budynku.

Zestaw solarny powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta i pozwalać na optymalne warunki pracy systemu. Polska znajduje się w miejscu, gdzie kolektory słoneczne powinny być ukierunkowane na południe lub w odchyleniu od kierunku południowego na wschód lub zachód, a powierzchnia kolektora powinna być pod kątem +/- 45 ̊. W takich warunkach otrzymuje się najlepszy uzysk cieplny i dlatego zalecany jest montaż na połaci dachowej, elewacji lub jako wolno stojące. Płyta adsorbera kolektora słonecznego pochłania promieniowanie słoneczne i powoduje podgrzewanie płynu – glikolu propylenowego. Gdy różnica temperatur na kolektorze słonecznym a podgrzewaczem CWU jest wystarczająco wysoka, następuje rozruch pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym. Kolektory słoneczne połączone są z podgrzewaczem CWU poprzez dwie wężownice miedziane lub ze stali nierdzewnej. Roztwór glikolu trafia z kolektorów właśnie do wężownicy, która podłączona jest z dolną częścią podgrzewacza CWU i poprzez różnice temperatury przekazuje ciepło wodzie.

Rys. 1. Schemat instalacji dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. www.hewalex.pl

Rys. 1. Schemat instalacji dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. www.hewalex.pl

Natężenie słońca jest zmienne w zależności od pór roku- w lecie jest większe, natomiast w zimie mniejsze. W związku z tym rozsądnym wskaźnikiem efektywności działania systemu słonecznego jest stan pokrycia zapotrzebowania na ciepło, czyli przeciętny roczny udział ciepła z systemu solarnego w dostarczeniu energii do ogrzania wody. Dla typowego domu jedno- lub dwurodzinnego stanowi on nawet 60 %. W sezonie- maj-sierpień- moc ta zazwyczaj jest wystarczająca do niemal zupełnego pokrycia energii niezbędnej do ogrzania ciepłej wody użytkowej.

LOGOWANIE

 

Szkoła Jakubowice

Login: niemce1

Pass: niemce1

 

Żłobek Niemce

Login: niemce2

Pass: niemce2

 

Przedszkole Nastów

Login: niemce3

Pass: niemce3

POBIERZ INSTRUKCJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

 

POBIERZ INSTRUKCJE ZESPOŁU POMPOWO STEROWNICZEGO

 

 

POBIERZ INSTRUKCJE OBSŁUGI PODGRZEWACZA

 

 

 INSTRUKCJA STEROWNIKA ST-717

 

 

INSTRUKCJA PALENIA DREWNEM

 

Certyfikaty do pobrania

Certyfikat Hewalex

 

 

Deklaracja zgodności Hewalex

Powrót