Formularz

FORMULARZ ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI USUNIĘCIA AWARII/USTERKI

Oświadczam, że znane są mi zasady eksploatacji instalacji solarnej oraz warunki gwarancji instalacji i urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta wystąpienia powyższej awarii na skutek okoliczności nie objętych gwarancją wykonawcy i producenta urządzeń zobowiązuję się do pokrycia kosztów awarii w dniu jej usunięcia.
CAPTCHA
Prosimy uzupełnić poniższe pole, aby wysłać formylarz.
18 + 1 =
Podaj wynik przykładu.
Powrót